Ons Pastoraal team

Pastoor Piet Herregods
telefoon: 09/282.41.88
of 0475/23.98.89
piet.herregods@telenet.be

Pastor Sanne Vermeeren
telefoon: 0476/78.78.86
sanne.vermeeren@telenet.be
Diaken Joost Van Bouchaute
telefoon: 0495/78.56.32
joost.vanbouchaute@icloud.com
Diaken Guido Van Hevel
telefoon: 09/282.73.31
guidovanhevel1@gmail.com
Pater Jozef Lapauw, cicm
Aalmoezenier Scheldevelde WZC
telefoon: 09/280.09.62
antoon1946@aol.com

Een pastor, een pastoraal vrijgestelde ?
Voor ònze parochie ?

Omdat
onze parochie een levende geloofsgemeenschap is waar het vuur van Pinksteren brandend wordt gehouden door vele vrijwilligers die nu en in de toekomst van onschatbare waarde zijn ...

Daarom
werd een VZW opgericht die er nu voor zorgt dat er een pastoraal vrijgestelde op de parochie kan fungeren.

Als je dit project een warm hart toedraagt kan je op verschillende manieren steunen. Meer daarover vind je hier .

Dank aan de vele mensen die eenmalig of maandelijks bijdragen aan de bezoldiging van onze pastor en zo mee bouwen aan de toekomst.

Klik hier voor de folder met alle info.

Klik hier als je graag leest welke weg we aflegden om hier toe te komen.