Zoekveld

Maandag 15 augustus Maria Tenhemelopneming: om 10u30 gezamenlijke openluchtmis op het grasveld naast de kerk van Zevergem.

Foto: openluchtmis Zevergem 2020 ©Bartel