Sint Nicolaas van Tolentijn - De Pinte

De patroonheilige van deze kerk is Sint Nicolaas van Tolentijn.
De geschiedenis van de Sint Nicolaas van Tolentijn kerk gaat terug tot het jaar 1791. In dat jaar was er een eerste verzoek om een hulpkerk op te richten in het gehucht De Pinte.
Nadat het kapittel van Doornik een stuk grond had aangekocht werd er in 1792 begonnen met de bouw die op 1 meter hoogte bij de Franse bezetting werd stopgezet. In 1838 werd er een nieuw plan goedgekeurd en de nieuwe kerk werd gewijd in 1839.
Nadat de toren in 1851 door bliksem werd vernield en vervangen werd door een houten torentje, begon men vanaf 1900 met de vergrotingsplannen van de kerk : in een eerste fase werd een nieuw koor en een kruisbeuk gebouwd en in 1909 volgde de bouw van het nieuwe schip, de toren en de doopkapel. Nadat de kerk tijdens beschietingen in 1918 beschadigd werd, plaatste men in 1919 de kleurrijke glas in lood ramen in het hoogkoor met voorstellingen van het oude en nieuwe testament.
Verder is het schilderij van J.Cauwer (Ronse 1840) het vermelden waard omdat dit de patroonheilige van de kerk voorstelt (H.Nicolaas van Tolentijn zegent broden) Ook de biechtstoel met twee gesculpteerde cherubijnen (1642) en het geklasseerde Lovaert-orgel (1857) zijn het bekijken (en beluisteren) waard.

En een beschrijving van de klok in de toren vind je hier terug.