Gezinsvieringen

Een aantal keer per jaar wordt een eucharistie voorbereid die -nog meer dan anders- de bedoeling heeft om gezinnen en dus àlle leden van het gezin aan te spreken. Ideale catechese voor jong en ouder, voor nieuw en vertrouwd, voor u en voor ons….   Deze vieringen gaan telkens door in de kerk van De Pinte, maar zijn bedoeld voor alle gezinnen van de verschillende kerkplekken De Pinte – Zevergem – Latem – Deurle.

Alvast enkele datums voor het najaar 2022

25 september: Startviering
16 oktober: Missiezondag
20 november: Christus Koning