Geloofsgesprekken

In 2021-2022 stelden we nav de coronsituatie geen 'jaarprogramma' op maar vond wel een aantal initiatieven plaats.
In de zomer van 2022 trachten we terug in de mate van het mogelijke een programma voor een heel werkjaar op te stellen...

Waarom toch die Geloofsgesprekken? Een reden:
Echt groot geloof is voor de Tsjechische priester Thomas Halik: klein geloof. En tegenover een klein geloof plaatst hij een goedkoop geloof:

“Ik ben ervan overtuigd dat wáár geloof, gelouterd in het vuur van crisis en ontdaan van het ‘te menselijke’, beter bestand is tegen de voortdurende verleiding van religieuze versimpeling, popularisering en goedkope aanpassing aan wat het publiek wil. Het tegenovergestelde van het klein geloof is namelijk ‘goedkoop geloven’, een combinatie van een te oppervlakkige ‘zekerheid’ en een ideologische constructie, totdat uiteindelijk door de vele bomen van zo’n godsdienst het bos van het geloof -zijn diepte en zijn geheim- niet meer te zien is.”

In de soms dreigende wolken van evident geloof in een banaal-goede god proberen we met de Geloofsgesprekken op zoek te gaan…
Telkens welkom met je verzwegen veronderstellingen, of met je gewond of je overtuigd geloof.

Wie graag grasduint kan onze jaarprogramma's van de voorbije jaren bekijken 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020.