Geloofsgesprekken

Ons jaarprogramma voor 2023-2024 vind je hier terug.

in het boek ‘De Kerk in Vlaanderen’ (2022) schrijft bisschop Bonny: “Waartoe dient de kerk? Om antwoorden te geven of om vragen te stellen? Meer dan vroeger lijkt me, dient zij om verdrongen vragen te bevrijden of bekende vragen te verdiepen.”
En verderop: “Waarmee beginnen? Misschien met eerst opnieuw de vraag te stellen, eerder dan het antwoord te verkondigen. Geloven veronderstelt veeleer de bereidheid om te leven met vragen dan met antwoorden.
Hoe hangt Jezus op het kruis? Als een levensgroot antwoord of een levensgrote vraag? Wie hangt daar en waarom hangt Hij daar? Wat heeft God daarop te zeggen? Wat hebben wij daarop te zeggen? De vraag lijkt me heiliger dan het antwoord.”

In de soms dreigende wolken van evident geloof in een banaal-goede god worden we telkens weer uitgenodigd om de juiste vragen te stellen. Gelovigen zijn daarin de erfgenamen van de profeten. Ook met onze Geloofsgesprekken -een jarenlange traditie ondertussen- trachten we kansen te scheppen hiervoor. Welkom met je verzwegen veronderstellingen, of met je gewond of je overtuigd geloof.

Wie graag grasduint kan onze jaarprogramma's van de voorbije jaren bekijken 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 en 2022-2023.