Onderweg naar een nieuwe parochieploeg…

Dit jaar worden in elke nieuw te vormen parochie ook nieuwe parochieploegen samengesteld. Niet omdat de bestaande ploegen niet voldoen, maar omdat de taak van de nieuwe parochieploegen wijzigt en niet iedereen van de bestaande ploegen zich engageerde binnen het model dat eraan komt. Voortaan zullen leden van de parochieploegen immers verantwoordelijkheid op verschillende domeinen van de pastoraal krijgen, dragen en delen met de pastoor.

Omtrent de nieuwe taakomschrijving en omtrent de overgang en samenstelling van de nieuw te vormen parochieploegen werd info gegeven in een preek die je hier nog eens kan lezen en werd op 7 juni een parochiaal beraad georganiseerd (eerste reeks foto’s hieronder van Bartel).

De huidige parochieploeg kwam op 16 juni terug een hele namiddag en avond samen om verder na te denken over de taak, de overgang en de samenstelling. (tweede reeks foto’s hieronder van Philip, de beeldspraak die je ziet is die van “arbeiders in de wijngaard van de Heer”)