De Goede Week op het menu

We beleefden het allemaal elk op onze eigen manier samen met geloofsgenoten uit de vier kerkplekken van de Edith Stein parochie, we beleefden het samen: het laatste maal, de bangste nacht, de stilste klacht, lief licht gedoofd in ogen. Daarna ook de paaskaarsen die voor in elke kerk van onze parochie als nieuw licht aangestoken werden.

Grote dank aan zangers, muzikanten, kerkversierders, lectoren, stoelenzetters, lichtdovers, vuuraanstekers, opruimers van de Goede week en alle andere weken!
Grote dank aan alle parochianen waarmee we samen vanuit de verschillende kerken op weg mochten gaan tot Pasen, veertig dagen lang!

Zo kan de impressie die volgt nooit volledig zijn; ieder draagt deze veertigdagentijd op een eigen manier mee in woord, in teken, in melodie, in stilte.

Zalig Pasen!